Sub-sections

AI Generated Content (Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddio AI) Content that was fully or partially generated using ChatGPT (or ChatCGT). Cynnwys a gynhyrchwyd yn llawn neu'n rhannol gan ddefnyddio ChatGPT (o ChatCGT).

The Taste of Poverty “Taste of Poverty” is a satirical blog that cleverly parodies the world of food bloggers worldwide. The blog's primary aim is to humorously highlight the absurdities and clichés often seen in the food blogging community. Mae “Taste of Poverty” yn flog dychanol sy’n parodi’n glyfar fyd blogwyr bwyd ledled y byd. Prif nod y blog yw tynnu sylw'n ddigrif at yr abswrd a'r ystrydebau a welir yn aml yn y gymuned blogio bwyd.

FR Articles écrits en français Erthyglau wedi'u hysgrifennu yn Ffrangeg